ABOUT US


บริษัท สยาม แอลอีดี 
"ประกอบธุรกิจ นำเข้า ออกแบบ และ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ LED  รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ LED แบบต่างๆ โดยวางเป้าหมายเป็น ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ LED ที่มีคุณภาพ และสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ "
 

ปัจจุบันเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เองภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการออกแบบร่วมกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานในประเทศไทย
 

นโยบาย  “ ส่งมอบสินค้าคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณค่าและมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดร่วมกัน ”
จุดมุ่งหมาย  “ เราจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”