ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมได้พัฒนาอย่าต่อเนื่องและเข้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีของระบบแสงสว่างที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบัน จัดเป็นระบบแสงสว่างที่มีความสะดวก ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรียกระบบนี้ว่า ไฟโซล่าเซลล์


      ไฟโซล่าเซลล์ ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานสะอาด ไม่ต้องการการดูแลมาก และใช้พลังงานไม่มาก เพราะพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สร้างจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไฟถนน ไฟสนาม ไฟหัวเสา ไฟประดับ หรือแม้แต่โคมไฟ


      Solar LED Street Light ออกแบบเพื่อใช้แทนหลอด Street light เดิมโดยไม่ต้องเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเอง เหมาะสำหรับส่องสว่างพื้นที่บริเวณ ภายนอก เช่น ไฟถนน ไฟสนาม ไฟหัวเสา ด้วยมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IP66


      การติดตั้งโคมไฟ Solar LED Street Light สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ติดตั้งโคมไฟ Solar LED Street Light แทนโคมไฟ Street Light แบบเดิมโดยไม่ต้องต่อสายไฟ หรือต่อวงจรโซล่าเซลล์และวงจรแบตเตอร์รี่ให้ยุ่งยากก็เป็นอันเรียบร้อย โคมไฟ Solar LED Street Light จะเริ่มทำงานโดยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ แปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งผ่านไปยังแบตเตอรี่ จากนั้นทำการเก็บพลังงานส่วนนี้ไว้และรอใช้งาน ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการ เปิด-ปิดแบบอัตโนมัติได้ โดยอาจจะใช้รูปแบบการตั้งเวลาหรือเซนเซอร์รับแสง และเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ก็สามารถทำได้ผ่านรีโมทคอนโทล